Anne Mintegi y Luis Diego Chavez encabezan el Ranking Vasco (mayo 2018)

el .

mintegi chavez
Anne Mintegi (51 Ranking Nacional) y Luis Diego Chavez (107 Ranking Nacional) los mejores jugadores del Ranking Vasco, Irati Urbaneja (68 Ranking Nacional) e Iñigo Santos Fernández (116 Ranking Nacional) les siguen en el citado Ranking.

pdfFemenino      pdfMasculino
princelogo carlton  argi tech greenset1 agm