Anne Mintegi y Luis Diego Chavez encabezan el Ranking Vasco (junio 2018)

el .

mintegi chavez
Anne Mintegi (38 Ranking Nacional) y Luis Diego Chavez (115 Ranking Nacional) los mejores jugadores del Ranking Vasco, Irati Urbaneja (59 Ranking Nacional) e Iñigo Santos Fernández (132 Ranking Nacional) les siguen en el citado Ranking.
pdfFemenino      pdfMasculino
princelogo carlton  argi tech greenset1 agm